Fästingen

kanske det farligaste djuret i skogen

I Norden finns flera olika fästingarter.
Den vanligaste arten heter Ixodes ricinus och sprider sig via värddjur som möss, harar, rådjur, fåglar - och inte minst katter och hundar.

Näst efter myggor är fästingar världens främsta spridare av smittsamma sjukdomar
En del fästingar bär på sjukdomsalstrande bakterier och virus som de kan överföra till värddjuret - av betydelse är Borrelia och Anaplasma (Ehrlichia).
Dessa båda fästingöverförda bakterier ger olika symptom på värddjuret. Hos hund ger smittan ofta diffusa sjukdomssymptom som hälta, trötthet och nedsatt aptit, men även hög feber och ett mer akut sjukdomsförlopp som alltid kräver veterinärvård. Katter visar sällan några sjukdomssymptom.

Fästingarna lurar i gräset
Fästingar finns året om, men är som flest under de varma månaderna med hög luftfuktighet. De sitter i tät, fuktig vegetation i skogs- och naturområden, redo att sätta sig på ett förbipasserande värddjur.
Fästingar är känsliga mot uttorkning. Under torra somrar är de inte särskilt aktiva och om de faller av värddjuret inomhus dör de snabbt. Men innan dess kan de ha orsakat många problem.

Fästingens livscykel

Livscykel

Fästingägg kläcks till larver.
Larv
Larven letar efter ett värddjur som den kan suga blod ur, t.ex. gnagare.
Den blodfyllda nymfen söker skydd i gräset för att utvecklas till en vuxen fästing.
Nymfen letar efter ett värddjur som den kan suga blod ur, t.ex. kanin, hund eller katt.
Den blodfyllda nymfen söker skydd i gräset för att utvecklas till en vuxen fästing.
En vuxen honfästing letar efter ett värddjur som den kan suga blod ur, t.ex. rådjur, hund eller katt. När den fylls med blod kan dess storlek öka upp till 200 gånger (upp till 1-2 cm).
Den blodfyllda fästingen parar sig och faller sedan av värddjuret.
Honan suger blod i upp till 14 dagar och lägger därefter upp till 2 000 ägg.

En fästing kan leva i många år.
Den kan övervintra i åtskilliga minusgrader.
Under milda vintrar är den aktiv hela året om.

Även mot loppor och löss

Kattloppor

Det finns inte längre någon egentlig ”loppsäsong”. Välisolerade hus, centralvärme och heltäckningsmattor ger kattlopporna goda förutsättningar för att föröka sig hela året - och det gör de!

Så här illa kan det gå!
Inom loppet av bara 3 veckor kan 5 kattloppor, under de rätta förutsättningarna (en inomhustemperatur på ca 21° och passande luftfuktighet), utvecklas till:
• Över 2 500 ägg
• Omkring 2 500 larver
• Nästan 1 000 puppor som kommer att vara redo att kläckas inom loppet av 1 vecka

Löss

Både hundar och katter kan få löss. Lössen sätter sig företrädesvis i ansiktsregionen och på halsen. De fäster sina ägg i pälsen intill huden och är normalt sett inte särskilt svåra att bekämpa.
Symptomer på lusangrepp kan vara: klåda, håravfall eller sår, s.k. ”hot spots”. I förbindelse med lusangrepp bör alla djur i hushållet behandlas, oavsett om de uppvisar symptom eller inte.

Frontline skyddar både katter och hundar mot loppor och löss